AAG světlík pro odvětrání únikových cest - CHÚC AAG světlík pro odvětrání únikových cest - CHÚC

Přehled AAG křídel a technické parametry

Reakce na oheň Třída
Součinitel prostupu tepla - výplň Ut
Součinitel prostupu tepla - světlík bez manžety Ur
Součinitel prostupu tepla - světlík s manžetou Urc
Zatížení působící nahoru UL
Zatížení působící dolů DL
Náraz měkkým tělesem SB
Propustnost vzduchu AP
Vzduchová neprůzvučnost Rw
Vodotěsnost Vyhovuje
Náraz tvrdým tělesem Vyhovuje
Radiační vlastnosti tD65 /g
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecné schéma zapojení CHÚC 1.pdf     /     Obecné schéma zapojení CHÚC 2.pdf

 • Zasklení CHÚC kopulové s reakcí na oheň, PET-G 2 - 5 vrstvé
  • reakce na oheň dle ČSN EN 13 501-1
  • horní vrstva - PET-G kopule, čirá
  • spodní vrstvy - PET-G kopule, čirá
  • hliníkový AAG rám s přerušeným tepelným mostem
  Reakce na oheň:
  s ocelovým podstavcem = Třída B, s PVC podstavcem = Třída E
  Součinitel prostupu tepla Ut/Ur/Urc (W/m2.K):
  dvouvrstvá = 2,7/2,4/2,0, třívrstvá = 1,8/1,8/1,68, čtyřvrstvá = 1,3/1,5/1,5, pětivrstvá = 1,1/1,4/1,4 W/m2.K
  Radiační vlastnosti (tD65/g):
  dvouvrstvá = 77%/0,74, třívrstvá = 68%/0,64, čtyřvrstvá = 60%/0,55, pětivrstvá = 53%/0,47
  UL = 3000, DL = 2500, SB = 1200, AP 6, Rw = 26 dB (čtyřvrstvá)
  technické listy ke stažení
 • Zasklení CHÚC kopulové s reakcí na oheň, PET-G/PC deska
  • reakce na oheň dle ČSN EN 13 501-1
  • horní vrstva - dvouvrstvá PET-G kopule, čirá
  • spodní vrstva - PC deska tl. 25 mm, čirá nebo opál
  • hliníkový AAG rám s přerušeným tepelným mostem
  Reakce na oheň:
  s ocelovým podstavcem = Třída B, s PVC podstavcem = Třída E
  Součinitel prostupu tepla Ut/Ur/Urc = 0,87/1,2/1,3 W/m2.K
  Radiační vlastnosti (tD65/g): PC tl.25 mm, čirá = 38%/0,36, opál = 31%/0,31
  UL = 3000, DL = 2500, SB = 1200, AP 4, Rw = 30 dB
  technické listy ke stažení
 • Zasklení CHÚC ploché s reakcí na oheň, izolační bezpečnostní sklo
  • reakce na oheň dle ČSN EN 13 501-1
  • horní vrstva - izolační bezpečnostní sklo Iplus Advenced 6-16-VSG 44.2,1.0 - vrchní kalené pro odolnost proti rozbití - spodní lepené bezpečnostní sklo
  • volitelná ochrana proti zašpinění - přesklívací kopule, není součástí ceny křídla, materiál PET-G
  • hliníkový AAG rám s přerušeným tepelným mostem
  Reakce na oheň:
  s ocelovým podstavcem = Třída A1, s PVC podstavcem = Třída E
  Součinitel prostupu tepla Ut/Ur/Urc = 1,0/1,4/1,5 W/m2.K
  Radiační vlastnosti (tD65/g):75%/0,55
  UL = 3000, DL = 2500, 1B1, AP 4, Rw = NPD

Důležitá upozornění:

Jakékoli prasknutí skla po převzetí světlíku zákazníkem, ať už během další přepravy, skladování, na přepravním rámu, při montáži a manipulaci nebo instalované na stavbě anebo prasknutí skla vlivem termálního šoku či klimatický lom atd. nejsou předmětem reklamace a nelze ji uznat.

Poznámka: AAG světlíky - CHÚC lze použít s manžetou výšky min. 30 cm.

CHÚC koppc ocel

CHÚC – vzor sady

 

chuc-obr-1

 

Komponenty:

- Zasklení CHÚC kopulové s reakcí na oheň, PET-G/PC deska

  - AAG požární světlíková manžeta kolmá z oceli, bílá, lakovaná s izolací, výška 30cm, vnitřní vrstva FeZn plech tl. 1,5 mm, barva RAL 9010, zvenku tepelná izolace tl. 50 mm, Up=0,96 W/m2.K

 - Otvírač světlíku – např.: BF 2.2-91-SG60N, BF mechanismus, konzole 2.2, motor SG60N, úhel otevření 91°, zatížení sněhem 500N, doba otevření 60 s

 

Další příslušenství:

 

Centrála, typ RWZ 4.8d

 

chuc-obr-2
Optické kouřové čidlo, typ RM 2-O

 

chuc-obr-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouzové požární tlačítko, typ RT2-K-RT bez indikace

 

Nouzové požární tlačítko, typ RT2-K-RT-BS s indikací

 

chuc-obr-4Ventilační tlačítko, typ LT-UP

 

chuc-obr-5