Důležitá upozornění a doporučení výrobce:
 
Typy a počty pohonů navrhujte dle doporučení výrobce:
Poloha_a_počet_otvíračů_AAG_no_frame_verze_03-2021.pdf   /   Tabulka_dimenzování_příslušenství_verze_03-2021.pdf
 
STANDARD 03/2021:
 
Archiv - staré návody:

Montážní video

Montážní video

Návod na kompletaci Fe manžety ACG a AAG světlíku

Montáž pevného AAG křídla a fixačního plechu

Montáž AAG křídla světlíku ve vodorovné poloze a zajištění pantů

Obsluha ACG a AAG střešního výlezu s mechanickými písty

Zajištění pantů ACG a AAG střešních výlezů na střechu

Nastavení a sežízení manuálního otevírače