Otvírače světlíků - elektrické denní větrání Otvírače světlíků - elektrické denní větrání

vypocet sily elektromotoru
 
 
 
   Výpočet potřebné síly pohonu:
   F = (P/2) × 9,8
   F = síla potřebná k otevření v N
   P = váha pohyblivého dílu světlíku v kg